Bơm dẫn động từ Debem

CÁCH HOẠT ĐỘNG Cánh quạt, tích hợp với trục và động cơ điện, được gắn tiếp xúc trực tiếp, được đặt quay với tốc độ cài đặt sẵn, bằng hiệu ứng ly tâm, một khát vọng trên ống trung tâm và sự phân phối trên ống ngoại vi.

Danh mục: