Bơm bánh răng Tuthill Việt Nam

Dòng bơm bánh răng Thuthill Pump sử dụng các nguyên tắc thiết kế bơm bánh răng bên trong để thực hiện các hoạt động bơm tích cực thuyên mong muốn. Do đó, các máy bơm chỉ có hai bộ phận chuyển động, các cánh quạt và thiết bị đệm. Việc bơm dựa trên một cánh quạt, bánh đệm và phân vùng hình lưỡi liềm đúc tách rời với nắp. Điện áp dùng cho các cánh quạt được chuyển đến các thiết bị đệm mà nó mắt lưới. Không gian giữa các đường kính ngoài của đệm và đường kính bên trong của các cánh quạt được làm kín bằng lưỡi liềm Như máy bơm bắt đầu, răng đi ra khỏi lưới, tăng khối lượng . Điều này tạo ra một vùng chân không một phần, vẽ chất lỏng vào trong máy bơm thông qua cổng hút. Chất lỏng lấp đầy khoảng trống giữa các răng của đệm và các cánh quạt và được thực hiện qua lưỡi liềm phân vùng thông qua các bên áp lực của máy bơm. Sơ đồ hoạt động của dòng máy bơm của Tuthill Pump Sơ đồ hoạt động của bớm bánh răng Tuthill Việt Nam

Danh mục: