Đồng hồ đo lưu lượng Kytola

    Đồng hồ do áp suất Kytola có thân thép không gỉ AISI 316 và cấu trúc hai mảnh để dễ bảo trì. Đây là một bộ điều chỉnh lưu lượng không đổi công nghiệp, cứng cáp và được thiết kế để cung cấp dòng chất lỏng hoặc khí liên tục bất kể sự thay đổi áp suất. Đồng hồ đo lưu lượng Kytola dành cho các dòng chất lỏng thấp trong các ứng dụng mà nguồn cung cấp hoặc áp suất ngược khác nhau và cho các dòng khí trong các ứng dụng có áp suất ngược thay đổi. Bộ điều chỉnh là bộ điều khiển chênh lệch áp suất kiểu màng, thường được cung cấp cùng với Đồng hồ đo lưu lượng Kytola. Kytola Insruments có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất nhiều loại thiết bị đo và điều chỉnh lưu lượng oxy : Đồng hồ đo lưu lượng Kytola ,đồng hồ do áp suất Kytola có độ chính xác cao và đáng tin cậy