Rơle điều khiển FRAKO

    FRAKO là một công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế với những thế mạnh đặc biệt điển hình của một doanh nghiệp quy mô vừa không phức tạp: chất lượng tối đa, lịch trình sản xuất linh hoạt, tinh thần đồng đội và lực lượng lao động có tay nghề cao là những điều khiến chúng tôi nổi bật.Với hơn 120 nhân viên cộng với đại diện bán hàng ở nhiều quốc gia, chúng tôi cho ra đời loạt cácMô-đun FRAKO, tụ điên Frako, rơle điều khiển Frako, rơ le Frako với cam kết tuyệt vời với khách hàng.