Thiết bị chuyển mạch an toàn DOLD

    Công nghệ an toàn là nhóm sản phẩm thiết yếu của lĩnh vực kinh doanh thiết bị đóng cắt DOLD. Những gì bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước với sự phát triển của rơ le chuyển mạch hai tay đã được tiếp tục một cách dứt khoát trong 20 năm qua và được mở rộng thành một chương trình thiết bị toàn cầu. Ngày nay, các thiết bị chuyển mạch an toàn DOLD giám sát các chức năng an toàn khác nhau như dừng khẩn cấp, chuyển mạch bằng hai tay, thảm an toàn, cửa an toàn, rào cản ánh sáng và hơn thế nữa.