Xy lanh đảo hướng Kinetrol Việt Nam

Kinetrol hoạt động từ 3 địa điểm ở Farnham, Anh Quốc, và xuất khẩu ít nhất 70% doanh thu sang các nước trên thế giới. Kinetrol có đầy đủ các thiết bị kiểm tra và thử nghiệm và vận hành chương trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra 100% bộ truyền động và dashpots trước khi vận chuyển. Hệ thống chất lượng của công ty được Viện tiêu chuẩn Anh phê duyệt theo tiêu chuẩn ISO 9000. Chất lượng được tích hợp vào các sản phẩm của Kinetrol thông qua sự lựa chọn tích cực trong mọi lĩnh vực của công ty.

Danh mục: