Autoflame

    Autoflame

    Được thành lập năm 1970, Autoflame là công ty dẫn đầu thế giới vè các hệ thống quản lý nồi hơi/ đầu đốt cho cả các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Với trụ sở lại Luân Đôn, Anh Quốc, Autoflame có vị thế dẫn dắt trong việc nâng cao chất lượng và sáng chế với các bộ phận nghiên cứu và phát triển, bộ phận thiết kế, bộ phận phát triển phần mềm, bộ phận sản xuất và bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.