Bộ điều khiển động cơ ENERPRO

    Enerpro được thành lập năm 1983 với sứ mệnh nâng cao trình độ công nghệ điều khiển điện tử công nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi, Bộ điều khiển động cơ ENERPRO, Bảng điều chỉnh ENERPRO,bo mạch nung thyristor ba pha FCOG6100 là một bản nâng cấp lớn cho ngăn xếp bo mạch nung Vectrol được sử dụng rộng rãi. Thiết bị Tích hợp Quy mô Lớn (LSI) được phát triển để giảm 80% khối lượng gói bắn trong khi tăng đáng kể hiệu suất và tính năng. Bo mạch nung FCOG6100 này đã được tích hợp vào vô số hệ thống điện tử công suất OEM và tiếp tục được sử dụng trên khắp thế giới.