Bộ điều khiển lenze

    Lenze là một công ty tự động hóa hàng đầu cho ngành công nghiệp chế tạo máy với 70 năm kinh nghiệm, bao gồm phần cứng và phần mềm cho máy tự động hóa, cũng như các dịch vụ số hóa trong các lĩnh vực như quản lý dữ liệu lớn, giải pháp đám mây hoặc di động và phần mềm cho Internet of Things (IoT).Chiến lược tăng trưởng của Lenze, sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các lĩnh vực liên quan đến Công nghiệp 4.0 trong những năm tới – với mục đích tăng doanh số và lợi nhuận.