Bộ lọc dầu Bollfilter

    Chúng tôi là một nhà sản xuất bộ lọc hoạt động toàn cầu và chuyên gia lọc chất lỏng và khí. BOLL & KIRCH được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001/14001 + ISO 45001 và được phê duyệt bởi các hiệp hội phân loại chính. Lõi lọc Bollfilter,Bộ lọc thủy lực Bollfilter, Bộ lọc dầu Bollfilter, Bộ lọc tự động BOLLFILTER, Bộ lọc hộp mực BOLLFILTER được tối ưu hóa cho ứng dụng của chúng tôi là kết quả nghiên cứu và phát triển của chính chúng tôi và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.