Công tắc áp suất Trafag Việt Nam

Công tắc áp suất điện tử: Áp suất điện tử chuyển từ Trafag dựa trên công nghệ bộ cảm biến phát triển đã được kiểm chứng của nhà sản xuất hàng triệu lần được chứng minh. Công nghệ cao và sản xuất chính xác đảm bảo hoạt động không bị lỗi ngay cả khi có yêu cầu chống rung, tương thích điện từ, chống sốc hoặc không nhạy cảm với nhiệt độ. Áp suất mạnh mẽ chuyển từ Trafag theo dõi hành vi áp suất của môi trường lỏng và khí, ví dụ: trong xây dựng nhà máy và cơ khí, hệ thống thủy lực, kỹ thuật quy trình, xe đường sắt, đóng tàu hoặc xử lý nước. So với thiết bị chuyển mạch áp lực cơ học, phiên bản điện tử có thể được sử dụng khi có nguồn cung cấp điện và lợi ích của việc chuyển đổi áp suất điện tử là có thể sử dụng được. Nhờ sự thiếu hao mòn, tính chính xác của điểm chuyển đổi vẫn không đổi và chính xác trong suốt thời gian sử dụng, thậm chí với một số chu kỳ chuyển mạch rất cao. Nhờ các chức năng khác nhau, chẳng hạn như phạm vi cài đặt trễ lớn (chuyển đổi khác biệt), thời gian trễ chọn lựa và các tùy chọn khác, ví dụ: của chức năng cửa sổ, là khu vực ứng dụng rất đa dạng. Do các tính năng khác, ví dụ: hiển thị áp suất và điều chỉnh bằng tay các thông số, các thiết bị chuyển mạch áp suất điện tử mang lại tính linh hoạt cao cho công việc.

Danh mục: