Đèn bắt muổi sankyo denki

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát, là đại lý nhiều năm chuyên gia cung cấp bóng đèn UV bắt diệt con trùng Nhật Bản-Sankyodenki. Với lương stock cực lớn cho các model Bóng đèn diệt con trùng: Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 6W (Model: F6T5BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 4W (model: F4T5BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 8W (Model: F8T5BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 10W (model:F10T8BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 15W  (Model: F15T8BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 20W  (Model: F20T10BL), Bóng đèn UV bắt diệt con trùng 40W  (Model: F40T10BL).