Encoder Lika Vietnam

    Lika Electronic đồng nghĩa với bộ mã hóa và hệ thống đo lường. Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika Electronic đã phát triển và sản xuất các bộ mã hóa quay gia tăng và tuyệt đối, cảm biến quang và từ, hệ thống đo từ tính tuyến tính và quay tuyến tính, bộ truyền động quay, màn hình, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa .

    Sinh ra như một doanh nghiệp gia đình, nhờ vào các kỹ năng kỹ thuật rộng lớn và bí quyết có liên quan trong ngành tự động hóa kết hợp với việc tìm kiếm liên tục các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và khả năng đưa ra các giải pháp nhắm vào nhu cầu của các thị trường đa dạng nhất trong những năm qua. Lika Electronic đã phát triển để trở thành một công ty năng động, sáng tạo và toàn cầu, định hướng mạnh mẽ cho tương laivà được công nhận ngày nay trong số các nhà lãnh đạo ở châu Âu và trên thế giới trong việc sản xuất các bộ mã hóa quang học và hệ thống đo từ tính