Bộ điều khiển Eliwell

    Eliwell đã cung cấp các hệ thống điều khiển và dịch vụ cho các đơn vị làm lạnh và điều hòa không khí thương mại và công nghiệp trong hơn 35 năm, với các sản phẩm Bộ điều khiển Eliwell, Bộ điều chỉnh Eliwell, Van đảo chiều 4 chiều Eliwell đột phá được đóng gói với công nghệ hiện đại.Eliwell được thành lập để thiết kế và sản xuất thiết bị giám sát và cài đặt nhiệt độ cho các nhà máy thương mại và công nghiệp