Bơm tuabin Corken

    Được thành lập vào năm 1924, danh tiếng đặc biệt của Corken được xây dựng qua nhiều thập kỷ duy trì các sản phẩm chất lượng cao nhất và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Điều này kết hợp với cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới công nghệ, đã đưa Corken trở thành công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp nén và bơm.