Máy phát nhiệt độ INOR

    Inor  được thành lập vào năm 1939 và với 75 năm kinh nghiệm đo nhiệt độ công nghiệp, công ty chúng tôi có trình độ chuyên môn không thể so sánh được. Ngay từ đầu đã đi trước một bước luôn là mục tiêu của chúng tôi. Điều này có nghĩa là liên tục phát triển của cả công ty và sản phẩm của chúng tôi.