Rơ le bảo vệ Relay Pliz Việt Nam

PILZ: (Đức) Chuyên các hệ thống tự động hóa an toàn bao gồm công nghệ cảm biến chuyển mạch, thiết bị kiểm tra, hệ thống điều khiển tự động và các phần mềm ứng dụng an toàn
Công nghệ điều khiển: Dòng thiết bị giám sát, thiết bị điều khiển phanh, Giám sát, rơ le / thiết bị giám sát, rơ le an toàn / rơ le bảo vệ, điều khiển an toàn cấu hình, cấu hình hệ thống an toàn, hệ thống kiểm soát cấu hình, an toàn nhỏ gọn PLC, Modular PLC an toàn, điều khiển và I / O Systems…HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối Role an toàn-role bảo vệ Pilz:
Danh mục: