Xi lanh Bellofram

    Phát triển màng cuộn dài cho niêm phong động đã được chứng minh là một giải pháp đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng yêu cầu ma sát thấp, không bôi trơn, rò rỉ thấp, biến đổi nhiệt độ rộng và tổng chi phí sở hữu thấp. Sự phổ biến của cơ hoành như một phương tiện niêm phong đã dẫn đến nhiều yêu cầu cho một dòng tiêu chuẩn của ra khỏi các trụ màng hoành; diễn xuất đơn và đôi, đột quỵ ngắn và dài với nhiều lựa chọn các khu vực hiệu quả. Để đáp ứng những yêu cầu này, xi lanh hoành lăn dài được phát triển; Marsh Bellofram đã cung cấp cho hàng ngàn người trong số họ kể từ khi giới thiệu năm 1965. Siêu xi lanh chỉ có sẵn trong các giống hồi xuân và trong các biến thể đột quỵ Series F. Tất cả các tùy chọn gắn được cung cấp trên xi lanh tiêu chuẩn cũng có sẵn trên siêu xi lanh.