Băng tải chân không VMECA

     Băng tải chân không VMECA là một đơn vị hiệu quả cao và bền. Nó có thể vận chuyển một lượng lớn nguyên liệu khô từ điểm A A Đến đến điểm Bọ