Máy tạo chân không VMECA

     VMECA được thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 1991. VMECA tiếp tục cố gắng cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao có thể tin cậy được. Điều này cho phép VMECA phát triển và xây dựng văn phòng chi nhánh đầu tiên bên ngoài Hàn Quốc tại Đức (V’tec VakuumTechnik GmbH (hiện tại tên công ty đã được đổi VMECA GmbH)) vào ngày 15 tháng 10 năm 2001.