Bộ điều khiến Nippon Selen Việt Nam

rước đây, kiểm soát của gói sợi đã được thực hiện bằng kiểm soát trọng lượng / hình dạng nhưng không có kết quả chính xác. Rất nhiều bao da của dây chằng là cần thiết trong máy dệt. Cần phải kiểm soát độ dài của đoạn cong để tiết kiệm thời gian mất mát và mất vật liệu. SELEMEASURE là sự cần thiết trong việc quanh co, lắp ráp, và quanh co. Chúng tôi có nhiều loại khác nhau của SELEMEASURE theo loại winder. YARN SENSOR chắc chắn phát hiện sự phá vỡ sợi bằng cách sử dụng phương pháp dò quang điện hoặc phương pháp phát hiện điện tĩnh, và có kích thước nhỏ gọn, nhẹ và dễ dàng lắp. YARN SENSOR được sử dụng độc lập hoặc các thành phần của SELEMEASURE / SELENAL. Máy cắt sợi cắt sợi nhanh chóng và chắc chắn nhận được tín hiệu điện. Máy cắt sợi có kích thước nhỏ gọn, nhẹ và dễ lắp. Có hai loại máy cắt, loại đặt lại bằng tay và loại tự động đặt lại.