Thiết bị đo nhiệt độ IMIT Viet Nam

Trong sự kiện này, chúng tôi đã được minh họa một cách chi tiết về khả năng sử dụng của IMIT module thủy lực và các đặc tính kỹ thuật của loạt nhiệt Techno mới. Sự tham gia tích cực của những người tham gia đã tạo cơ hội để thảo luận và tranh luận mang tính xây dựng và cung cấp những ý tưởng thú vị IMIT cho sự phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu của một thị trường thay đổi. Hệ thống kiểm soát IMIT, một nhà lãnh đạo trong việc thiết kế các giải pháp để kiểm soát nhiệt độ, đáp ứng nhu cầu thị trường của hệ thống sưởi ấm viên, đã thiết kế và thực hiện một quản lý mới và nhiệt điều khiển tự động của sản xuất hệ thống thiết bị hoàn toàn tương thích với các hạng mục chính của các hệ thống viên như bếp lò để sản xuất không khí và nước nóng và nồi hơi để cung cấp nước nóng cho các hệ thống sưởi ấm và vệ sinh. Hệ thống điều khiển IMIT bao gồm một thẻ điện tử để theo dõi và điều chỉnh điện, điều khiển từ xa để cài đặt các thông số kiểm soát nhiệt độ và màn hình hiển thị nhiệt độ phòng và từ một bảng điều khiển trên máy tính này nhận ra trên dell cụ thể ‘ nhà máy hiện có. Hệ thống IMIT tim điện tử cho phép bạn quản lý với một vài đơn giản, cử chỉ trực quan, các chức năng chính của các hoạt động bình thường và cung cấp cho người dùng khả năng truy cập các tính năng đặc biệt như chuyển đổi tự động hoặc bằng tay, chọn giữa các chương trình kiểm soát nhiệt độ 5 cài sẵn , tham khảo số liệu điều hành và một công cụ dịch vụ để thiết lập hệ thống và chẩn đoán. Bên cạnh đó, một thực đơn đặc biệt cho phép kích hoạt các lựa chọn “an toàn” như chức năng chống khóa, chất chống đông, sau lưu thông để tích lũy và chống Legionella, để tận hưởng nhiệt trong nước một cách an toàn.