Đầu dò đốt ngọn lửa Saacke Việt Nam

Đại lý Saacke tại Việt Nam chuyên gia cung cấp, phân phối: đầu đốt Saacke, đầu dò ngọn lựa Saacke, bộ điều khiển detector Saacke, đầu đốt ga Saacke, đầu đốt dầu Saacke, hệ thống điều khiển Saacke, thiết bị điều khiển ngọn lửa Saacke.

Burners TEMINOX GL CCS-HT DDZG-GTM
Combustion chambers/hot gas generators CONOX UCC CCS-LT DDZG GTA
Marine boilers LONOX UCC FMB DDZGA
Marine burners Tx EMB / EME GDG
GCU Gas Combustion Unit SAACKE EUROTHERM CMB SSB
Burner control systems TEMINOX GLS FMW SSB-LCG / LCL
Modernization modules SEE SKVJG DDZ-M SSB-D
Exhaust Gas Cleaning SKVG SKV-A NOX UCC
Fuel supply SKVG-A SKVJ-M TEMINOX
Combustion air supply DDZG EME TEMINOX

Chúng tôi đã tham gia vào công nghệ bắn từ hơn 80 năm nay và hiện nay là một trong những nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực này. Là các chuyên gia, chúng tôi có kế hoạch, phát triển và sản xuất ổ ghi và các giải pháp hệ thống cho quy trình nhiệt công nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được đại diện trong ngành công nghiệp cũng như trên các tàu và các công trình ra nước ngoài. Với các bộ phận của chúng tôi Hệ thống hàng hải, công nghệ Firing công nghiệp / nhà máy chế biến nhiệt và dịch vụ, chúng tôi bao gồm băng thông đầy đủ của các ổ ghi và các nhà máy bắn. Chúng tôi cung cấp mọi thứ từ các giải pháp tiêu chuẩn cho điện, hơi nước và nhiệt thông qua hệ thống sấy phù hợp với các nhà máy đặc biệt để xử lý dư lượng với việc sử dụng năng lượng đồng thời.