Bộ rãi dây tự động Uhing Việt Nam

    Công ty Hoàng Thiên phát cung cấp  Bộ rãi dây tự động Uhing Việt Nam.Trong hơn 75 năm, lịch sử của công ty Uhing xoay quanh tương lai, công nghệ và xu hướng. Ngày nay, văn phòng kỹ thuật được thành lập vào thế kỷ 20 là một công ty quy mô vừa cũng như công ty dẫn đầu thị trường và công nghệ trong lĩnh vực vòng lăn với hơn 60 nhân viên. Trong vài năm nay, Uhing Việt Nam cũng đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tự động hóa. Chúng tôi có thể duy trì vị trí này chỉ vì chúng tôi không ngừng phát triển và sản xuất các sản phẩm sáng tạo tại trang Flintbek của chúng tôi.