Bộ truyền động vòng lăn Uhing

    Bộ truyền động vòng lăn Uhing được mở rộng bởi các cảm biến và bộ điều khiển điện tử. Phần mềm bộ điều khiển do Uhing thiết kế đảm bảo rằng cả hai thành phần – bộ điều khiển Uhingbộ truyền động vòng lăn Uhing, – hoàn toàn khớp với nhau.Nhập và kiểm soát các thông số về tốc độ, điểm hành động / đảo chiều, độ rộng di chuyển qua bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi. Các phím chức năng được sử dụng để truy cập các menu con tương ứng như chương trình chuyển động, bộ nhớ tác vụ, quản lý bảo trì hoặc khắc phục sự cố.