Máy bơm ly tâm Gorman-Rupp

    Gorman-Rupp đã sản xuất máy bơm và hệ thống bơm từ năm 1933. Nhiều cải tiến do Gorman-Rupp đưa ra đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp.Các mẫu bơm do Gorman-Rupp cung cấp bao gồm bơm ly tâm Gorman-Rupp ly tâm tiêu chuẩn, chìm, bơm bánh răng Gorman-Ruppbơm màng Gorman-Rupp. Gorman-Rupp có hơn một triệu feet vuông cơ sở sản xuất và kho bãi hiện đại nhất được tìm thấy trên khắp thế giới.